V naší době ještě není vyřešena otázka zvyšování mezd, není navýšena minimální mzda na potřebnou úroveň a zároveň je tu naléhavý problém se zvyšováním porodnosti, potřebujeme dát lidem důvěru budoucnost. Pro zvýšení porodnosti potřebuje stát jednotnou politiku podpory rodin s dětmi od narození do 18 let.
V současné době stát provádí platby dětem od narození do 18 let selektivně, tzn. pouze pro nízkopříjmové rodiny. K čemu takové platby vlastně vedou?
K čemu lidi povzbuzují:
1. Vy sami se nijak zvlášť nesnažte podporovat své děti.
2. Skryjte svůj příjem, jděte do stínu, abyste mohli přijímat platby.
3. Registrujte svůj majetek příbuzným.
4. Neevidujte sňatky ani se fiktivně nerozvádíte, aby se do výpočtu rodinných příjmů nezapočítával příjem druhého rodiče.
5. Matky mnoha dětí opouštějí práci, aby získaly dávky, počet volných pracovních míst v zemi v roce 2022 vzrostl 1,5krát.
Co se děje ve společnosti:
1. Porodnost se zavedením takových podpůrných opatření nezvýší.
2. Ne všichni lidé v obtížné životní situaci dostávají tyto výhody:
— některé rodiny mají příjem o několik rublů vyšší, než je požadované minimum, a nemají na tyto dávky nárok;
— ti, kteří se ocitli v obtížné životní situaci, mohou o tyto dávky žádat nejdříve po šesti měsících, dokud se na jejich potvrzení o příjmu nezobrazí „požadované minimum“. Jak budou celou tu dobu žít?
– někdo, kdo není nízkopříjmový, ale má půjčku na auto a hypotéku na jednopokojový byt, ale zároveň se takovým rodinám dnes žije mnohem hůř než těm, kteří jsou podle dokladů nízkopříjmové a pobírat přídavky na děti, ale zároveň mít byt nebo dům, chatu, bankovní vklady, drahé auto atd. (velmi často registrován na příbuzné).
3. Ti, kteří v současnosti takové přídavky na děti pobírají, nemají jistotu, že příští rok tuto dávku dostanou.
4. Nerovnost, separace dětí státem. To narušuje rovnováhu ve společnosti a porušuje práva ostatních dětí.
5. Roste nespokojenost mezi poctivě pracujícími lidmi, kteří si odpracovávají zadky, aby uživili své děti.
6. Počet volných pracovních míst v zemi roste, lidé nechtějí pracovat.
7. Nemluvnost roste mezi vrstvami společnosti, jako jsou chudé (skutečné i falešné), dysfunkční rodiny.
Zavedení mateřského kapitálu ukázalo dobré výsledky ve zvýšení porodnosti, protože se jedná o stabilní platby, které dostávají VŠECHNY rodiny bez ohledu na příjmy a finanční situaci.
Nyní si díky mateřskému kapitálu může mnoho rodin s dětmi dovolit zlepšit své životní podmínky a pořídit či zrekonstruovat bydlení.
Děti ale musí být také podporovány minimálně do 18 let. Další stabilní platby do 18 let proto budou dobrým „polštářem“ pro KAŽDOU rodinu bez ohledu na příjem.
Pouze pokud budou lidé věřit v neustálou podporu státu, zvýšíme porodnost v zemi.

ČTĚTE VÍCE
Která tužka na obočí je nejlepší pro blondýnky?

Praktický výsledek

K 1.01.22. lednu 0 byla populace ve věku od 18 do 30 let asi 1,6 milionů lidí. Stát tedy takové platby vyjdou přibližně na dvojnásobek toho, co se v současnosti vydává na podporu rodin s nízkými příjmy (XNUMX bilionu rublů).
Zavedení takových plateb všem dětem však bude mít mnoho pozitivních aspektů:
1. Sníží se počet nejen nízkopříjmových rodin, ale i rodin na hranici chudoby, které v současnosti nepobírají žádné dávky
2. Budou obnovena stejná práva pro všechny děti v zemi.
3. Reálná podpora pro velké rodiny, která nyní vlastně neexistuje (existuje pouze podpora pro nízkopříjmové velké rodiny)
4. Stabilizuje se sociální situace ve společnosti, zvýší se důvěra lidí ve spravedlnost státu ve vztahu ke každému členovi společnosti.
5. Zvýšení porodnosti a důvěry v „zítra“.
6. Motivace pracovat pro lidi, i přes takové platby, stále zůstane, protože Rodinám s malým počtem dětí tyto dávky nepokryjí veškeré životní náklady na dítě.
7. Sníží se počet fiktivních rozvodů a neregistrovaných manželství.
8. Ve společnosti bude obnovena spravedlnost.

rozhodnutí

U nás je nutné platit měsíční splátku za každé dítě bez ohledu na příjem rodiny, aby VŠICHNI rodiče měli jistotu, že v žádné kritické situaci (ztráta zaměstnání, úmrtí jednoho z rodičů) jejich děti nebudou hladovět.
Ale zároveň, aby byla zachována motivace občanů pracovat, je nutné rozdělit míru odpovědnosti za děti mezi stát a rodiče rovným dílem, a to platit na každé dítě alespoň polovinu poskytovaného životního minima. pro každý region.
Například za účelem zvýšení porodnosti lze platby provádět takto:
1. Za každé 1-2 dítě zaplatit 50-65% životního minima.
2. Za každé 3-4. dítě zaplatíte 75-90% (bez ohledu na to, jak jsou starší děti staré, stejně jako při vracení platby za školku).
3. Za 5. a další dítě hradit 100 % životního minima.

Rusko má systém přídavků na děti. Od roku 2023 země také zavedla univerzální jednotnou dávku pro těhotné ženy a děti od 0 do 17 let pro nízkopříjmové rodiny. V roce 2024 stát plánuje zvýšit maximální platby pojistného za těhotenství a péči o dítě až na 1,5 roku. Kdo má nárok na platby v roce 2024 a jaké dokumenty jsou vyžadovány pro registraci – v článku Izvestija.

ČTĚTE VÍCE
Jak se dostat k řekám v Rils?

Příspěvek na péči o dítě od 0 do 1,5 roku

V roce 2024 se zvýší maximální pojistné plnění pro pracující rodiče. Podle obecného pravidla se výše těchto plateb rovná 40 % průměrného výdělku, maximum, které můžete získat, je 49 123 rublů oproti 33 281 rublům v roce 2023.

Foto: tisková agentura města Moskvy/Alexander Avilov

Od 1. ledna 2024 se také zvýší maximální pojistné plnění pro těhotenství a porod – z 383 tisíc rublů na 565 tisíc rublů.

Od 1. ledna 2024 vejdou v platnost novely ministerstva práce o výplatě příspěvku na péči o dítě od 0 do 1,5 roku. Nyní bude dávka pokračovat, pokud rodič půjde do práce před dosažením tohoto věku dítěte. Rodiče navíc mohou po dobu rodičovské dovolené pracovat u jiného zaměstnavatele při zachování nároku na dávky. V současné době mohou tento typ dávky získat rodiče, kteří pracují na částečný úvazek. Nárok na zachování zaměstnání během rodičovské dovolené v roce 2024 zůstává nezměněn.

V Rusku se výše příspěvků na péči o děti v roce 2024 zvýší

Platby z mateřského kapitálu pro děti do 3 let v roce 2024

Právní úprava stanoví čtyři druhy dávek: jednorázovou částku při narození dítěte, měsíční příspěvek na péči o dítě do jednoho a půl roku, příspěvek na dítě do 3 let z mateřského kapitálu a měsíční příspěvek pro dítě odvedeného vojáka. V roce 2024 lze získat nárok na výplatu z fondů mateřského kapitálu, pokud průměrný příjem není vyšší než životní minimum v kraji násobené dvěma. Výše měsíční splátky je krajské životní minimum na dítě. Některé platby jsou stanoveny na místní, regionální úrovni. Potřebné informace se dozvíte na správě sociálního zabezpečení nebo okresní správě.

Foto: Izvestija / Dmitrij Korotajev

Od roku 2023 mohou také rodiny s nízkými příjmy žádat o jedinou univerzální dávku pro děti od 0 do 17 let.

Jaké doklady jsou potřeba k žádosti o jednotné přídavky na děti?

Chcete-li požádat o jednu dávku, musíte podat žádost prostřednictvím státních služeb, v SFR nebo MFC, která takové služby poskytuje. Soubor dokumentů musí obsahovat cestovní pas žadatele, rodný list dítěte, údaje o účtu a případně řadu dalších dokumentů. Při vyplňování žádosti prostřednictvím vašeho osobního účtu nemusí být nutné osobní doklady, protože všechny potřebné informace jsou již uvedeny v elektronickém výpisu.

ČTĚTE VÍCE
Co dělat, když se vám vlasy velmi silně lámou?

Účelový rozvod: jak rodiny rozpouštějí manželství kvůli výhodám
Účetní komora oznámila narůstající praxi rozvodů z důvodu pobírání sociálních dávek

Registrace plateb pojištění pro děti a těhotné ženy v roce 2024

O peněžitou pomoc v mateřství mohou v roce 2024 žádat pracující i v některých případech nepracující ženy. Například výplata je splatná v případě propuštění během likvidace zaměstnavatele.

Foto: TASS/Vjačeslav Prokofjev

Pro pobírání dávek musíte vystavit potvrzení o pracovní neschopnosti a podat žádost o mateřskou nadřízeným. Kromě toho můžete podat dodatečnou žádost, aby byly pro výpočet dávek použity určité roky. Po obdržení elektronické přihlášky na neschopenku musí zaměstnavatel do tří dnů vyplnit její kolonky a vrátit ji na SFR. Převod prostředků na bankovní nebo poštovní údaje proběhne do 10 dnů. Výše platby dosahuje 100 % průměrného výdělku vypočteného pro roky 2022–2023.

Odbornice jmenovala způsob, jak výhodně odejít na mateřskou dovolenou

Kromě toho bude v roce 2024 navýšen mateřský kapitál. Platba za první dítě tedy bude téměř 631 tisíc rublů, za druhé – 834 tisíc rublů. Peníze mohou být použity na vzdělávání, měsíční platby pro děti do 3 let, rehabilitační služby pro děti se zdravotním postižením a matčinu hrazenou penzi. Dávka je přidělena po komplexním posouzení potřeby.