V moderním světě stále častěji dochází k situacím, kdy do vztahů a manželství vstupují lidé s velkým věkovým rozdílem. Je to dobré nebo špatné? Na tuto otázku neexistuje jednoznačná odpověď, vše je individuální. Velký věkový rozdíl často znamená odlišná očekávání od vztahů, vnímání určitých věcí a preference. To ztěžuje vzájemné porozumění. Vztahy s velkým věkovým rozdílem se obvykle budují obtížněji, musíte tomu věnovat více času a vynaložit další úsilí, abyste se dohodli. To ale neznamená, že vztah mezi partnery různého věku je od samého počátku odsouzen k záhubě. Za prvé, osud vztahu závisí na citové zralosti a touze být spolu.

„Ideální“ věk pro vztah je velmi relativní pojem. Některé studie označují za optimální rozdíl 5–7 let, jiné zužují toto rozmezí na 3 roky. Nepanuje shoda v tom, jak velký rozdíl v letech ve vztahu je považován za příliš velký. Obvykle jsou uváděná čísla 10–16 let. V reálném životě je to ještě složitější. Někteří lidé se brzy rozvedou s partnerem kolem svého věku a pro někoho není dvacetiletý rozdíl překážkou pro spokojený život. Tady jde o emoční vyspělost. Někdo se již ve 20 letech stává realizovaným člověkem a ví, co od života a vztahů chce. A někteří lidé hledají sebe i v 25 letech, věří, že ještě nejsou připraveni založit rodinu.

Hodně záleží na důvodech, proč si člověk buduje vztah s někým, kdo je mnohem starší nebo mladší než on. Někdy se lidé prostě potkají, vznikne mezi nimi láska a postupem času jen víc a víc chápou, že je jim spolu dobře. Často jsou ale i jiné motivy: některé z nich mohou být plusové, jiné mohou časem vztah zničit.

Z jakých důvodů si nevybíráme vrstevníky?

Když už mluvíme o vztazích s věkovými rozdíly, v první řadě stojí za zmínku, že existují dva typy a mezi nimi existuje řada rozdílů: když roli staršího partnera hraje muž nebo žena. Když je muž mnohem starší. Takové věkové rozdíly ve vztazích byly běžné v minulosti a jsou běžné i dnes. Ve společnosti je vnímána jako naprosto normální a muž dokonce dostává od svého okolí souhlas: “Jakou krásu popadl!” Zpravidla je mu již přes 40, má zkušenosti ve vztazích a obecně v životě, možná už má děti z prvních manželství. Co ho nutí mít vztah s mladou ženou? Často touha dokázat sobě i ostatním, že je ještě hodně schopen. Uvědomte si své zkušenosti, životní moudrost, touhu být hlavou rodiny a starat se o její členy – zvláště pokud se tyto impulsy nepodařilo prokázat v předchozím manželství. Mnoho lidí hledá partnery mnohem mladší než oni sami ve snaze dohnat ztracený čas. Důvod věkového rozdílu ve vztahu může být prozaičtější: muž opravdu chce mít dítě, možná i víc než jedno, ale to už mu vrstevníci nabídnout nemohou. Někteří muži mají problémy sexuální povahy a věří, že se situace zlepší, když si najdou mladou partnerku. Ženy, které si vybírají partnery mnohem starší, často hledají pocit stability, jistoty a materiální jistoty. Mezi staršími muži je vyšší pravděpodobnost, že se setkají s někým, kdo udělal kariéru a rozhodl se o životních prioritách – bude nablízku a nebude najednou nikam utíkat hledat lepší život. Některé ženy pohání pýcha: „vážený, bohatý muž mi věnoval pozornost“. Často se do popředí dostává kupecký zájem, který žena dokáže upřímně přiznat jak sobě, tak svému partnerovi. Starší muži jsou zpravidla ochotnější přijímat děti žen z předchozího manželství a mohou svým vlastním dětem zajistit slušnou budoucnost. Vztahy s věkovým rozdílem, když je žena starší. Tento typ vztahu není tradiční a je často odsuzován i v moderní společnosti, nicméně v dnešní době je čím dál častější. Obvykle se ženě v takovém páru již podařilo udělat kariéru a dosáhnout vysokého společenského postavení. Hledá partnera mnohem mladšího, než je ona sama, protože mladí lidé naplňují její potřeby – zdají se jí atraktivnější, je zajímavé být s nimi a je tu příležitost cítit se znovu krásná, mladá a žádoucí. Muži do takových vztahů často vstupují proto, aby získali zkušenosti a získali spolehlivou podporu v podobě zkušené partnerky. Svou roli samozřejmě hraje i touha po zlepšení své materiální a sociální situace. Zralý životní partner vás může nejen hýčkat drahými dárky, ale také vás povýšit na kariérním žebříčku a poskytnout užitečné spojení. Na závěr rozhovoru o tom, proč lidé vstupují do vztahů velmi různého věku, uvedu několik častých důvodů:

 • Touha najít partnera, který bude jako jeho matka nebo otec. Muži a ženy, kteří měli problémy ve vztazích s rodiči, se obvykle chovají takto: bylo s nimi zacházeno příliš přísně nebo ignorováni, nebyl tam žádný blízký, vřelý vztah.
 • Touha uzavřít gestalt s rodiči. Například pokud byl otec dívky násilník a pravidelně se dopouštěl násilí. Snaží se najít stejného partnera a „vypořádat se“ s rodičem v jeho osobě. Takové vztahy se většinou rychle rozpadnou.
 • Touha najít „mámu“ nebo „tátu“, který vždy finančně zajistí, pomůže, poradí a sám učiní všechna důležitá rozhodnutí. Zvláště často se do této situace ocitají ženy. Takové vztahy charakterizuje známá fráze „zlatá klec“. Jak dlouho vztah vydrží, záleží na tom, jak jsou oba partneři se současnou situací spokojeni.
 • Touha šokovat. Jde o určitou výzvu společnosti ve formátu „neobvyklých“ vztahů. Zpravidla nevydrží dlouho, dokud je potřeba upoutat pozornost.
ČTĚTE VÍCE
Kde se vyrábí značka Armani?

Výhody věkově smíšených vztahů

 • Starší lidé mají mnoho životních zkušeností a mohou vás mnohému naučit, poradit, ukázat něco nového a zajímavého.
 • Muži a ženy v dospělosti jsou většinou již formovaní a soběstační jedinci. Vědí, co chtějí, vědí, jak správně budovat vztahy a nacházet východiska z konfliktních situací.
 • Starší partner může být na začátku vztahu na vrcholu úspěchu v kariéře a schopen zajistit rodinu.
 • Zralejší lidé jsou většinou uvolněnější ohledně toho, že jejich partner má dítě z předchozího manželství.
 • Dospělý člověk se může stát spolehlivou oporou a průvodcem svého partnera.
 • Dospělý partner se v takovém vztahu cítí mladší. Má touhu udržet laťku vysoko: podívat se blíže na své zdraví, fyzickou zdatnost a vzhled.
 • Koneckonců, někteří lidé mají pocit, že je to pro ně ten správný vztah. Věk partnera se stává dalším faktorem, kvůli kterému ho člověk miluje, váží si ho a je připraven s ním jít životem.

Nevýhody takového vztahu

 • Pokud je věkový rozdíl velmi velký, pak si partneři mohou časem uvědomit, že nemají společné zájmy, jsou úplně jiní, jejich hodnoty a potřeby se neshodují.
 • Můžete se setkat s nepochopením ze strany společnosti a neustálou kritikou. To se stává zvláště často, když je žena starší.
 • Dospělý partner má další důvody k žárlivosti, zatímco mladší partner je obklopen spoustou pokušení.
 • Starší partner nemusí být připraven na to, že mladší partner bude chtít hrát roli hlavy rodiny.
 • S věkem může mužská potřeba sexu výrazně klesat a pro dívku to bude problém. A v párech se zralou ženou mohou nastat problémy, pokud chcete mít děti. Po 35. roce života ženy rychle klesá reprodukční potenciál a početí dítěte může být náročné, a to i s využitím moderních technologií asistované reprodukce.
 • Jak člověk stárne, je těžší se změnit. Vytvořil si obraz světa a hodnotového systému, dramatické změny způsobují silný stres.

Všechny tyto výhody a nevýhody jsou samozřejmě velmi podmíněné a přísně individuální. Ve skutečnosti je psychologie vztahů při věkovém rozdílu mnohem složitější. Někteří lidé jsou i v 60 letech připraveni na velké změny a zajímavá dobrodružství, jiní se i v 25 cítí jako moudrý stařík.

ČTĚTE VÍCE
Jak začít jíst po ránu?

Může se vztah s velkým rozdílem stát zneužívajícím?

Jako v každém vztahu může dojít ke zneužívání mezi partnery s velkým věkovým rozdílem. Nebudu říkat, že věk je zde nějakým vůdčím faktorem. Vše záleží na tom, jak jsou partneři emocionálně vyspělí, jak jsou k sobě i k sobě od začátku upřímní a jaké mají psychické problémy. Pokud jsou známky týrání zřejmé a není jasné, co s tím, pak je lepší vyhledat psychologickou pomoc.

Jak takové vztahy správně budovat?

Předpokládá se, že je snazší budovat a udržovat harmonické vztahy, pokud je věkový rozdíl mezi partnery malý. Statistiky také ukazují, že s odstupy 10, 15, 20, 25 let je méně pravděpodobné, že vytvoří šťastnou a silnou rodinu. To ale neznamená, že je to nemožné. Opakuji: vše záleží na konkrétních lidech, jejich individuálních vlastnostech.

Problémy mohou nastat v každém vztahu. Jako k rodinnému psychologovi ke mně přicházejí lidé všech věkových kategorií. Pokud chápete, že je vám váš partner opravdu drahý a nechcete se s ním rozloučit, pak musíte vyřešit problémy a pracovat s nimi.

V obtížných případech je lepší konzultovat psychologa společně. Ale pokud se ke mně přiblíží pouze jeden z partnerů a druhý kategoricky odmítne, zavazuji se pracovat s jednou osobou – to také pomáhá.