Isopropyl myristát – 350 mg; měkký bílý parafín (bílá vazelína) – 295 mg; bílý včelí vosk – 200 mg; propylenglykol stearát (propylenglykol monopalmitostearát) – 50 mg; oleylalkohol – 5 mg.

* Extrakt z listů Camellia sinensis je suchý čištěný a obsahuje 55 až 72 % (-)-epigalokatechin galátu.

Popis dávkové formy

Homogenní mast od červenohnědé až hnědé barvy, bez pevných částic.

Farmakokinetika

Farmakodynamika

Veregen ® je lék, jehož účinek je dán biologicky aktivními látkami (katechiny), které jsou součástí účinné složky – suchého extraktu z listů Camellia sinensis. Mechanismus účinku léku nebyl dosud stanoven.

Indikace

Léčba zevních genitálních a perianálních kondylomů (genitálních bradavic) u imunokompetentních pacientů starších 18 let.

Kontraindikace

— Přecitlivělost na léčivou látku nebo pomocné složky léku;

— vaginální, uretrální nebo anální aplikace masti;

— Aplikace na sliznice;

— Děti a dospívající do 18 let (kvůli nedostatku dostatečných klinických údajů);

— závažná jaterní dysfunkce (kvůli nedostatku dostatečných údajů o účinnosti a bezpečnosti);

Použití v těhotenství a laktaci

Lék se nedoporučuje používat během těhotenství (kvůli nedostatku klinických údajů o použití u této kategorie pacientů a přítomnosti reprotoxických vlastností v léku). Vzhledem k tomu, že nebyly provedeny žádné studie o tom, zda se složky léku nebo jeho metabolity vylučují do mateřského mléka, použití léku během kojení se nedoporučuje (nelze vyloučit riziko nežádoucích účinků u dítěte).

Dávkování a podávání

Reklama: RLS-Bibliomed LLC, TIN 7714758963, erid=4CQwVszH9pUmKjt23pm

Informace pouze pro zdravotníky.
Jste zdravotnický pracovník?

Lék je určen k vnějšímu použití. Aplikujte 3x denně. Jedna dávka 250 mg masti (což přibližně odpovídá proužku masti o délce 0,5 cm) by měla být rovnoměrně rozdělena na všechny kondylomy zevního genitálu a perianální oblasti tak, aby byl každý kondylom pokryt tenkou vrstvou masti. Denní dávka masti je 750 mg. Lék se používá do úplného vymizení všech kondylomů, ne však déle než 16 týdnů (maximální doba léčby), a to i v případě, že se během léčby objeví nové kondylomy.

Pokud dojde k vynechání dávky léku, léčba by měla pokračovat v souladu s návodem k použití.

Před a po aplikaci léku se doporučuje umýt si ruce.

ČTĚTE VÍCE
Kde je nejlepší skladovat fíkus?

Před další aplikací není nutné smývat zbytky masti.

Zbývající droga by měla být smyta před sexuálním stykem.

Ženy, které používají tampony, by si měly tampon zavést před aplikací masti.

Nežádoucí účinky

Celkové poruchy a poruchy v místě vpichu

Lokální reakce v místě aplikace, jako je erytém, svědění, podráždění/pálení, bolest, ulcerace, otok, zatvrdnutí, puchýře

Lokální reakce v místě aplikace, jako je exfoliace, výtok, krvácení, otok

Lokální reakce v místě aplikace, jako je změna barvy kůže, nepohodlí, suchost, eroze, trhliny, hyperestezie, necitlivost, jizvy, uzliny, dermatitida, přecitlivělost, lokální nekróza, papuly a ekzém

Poruchy krve a lymfatického systému

Infekční a parazitární onemocnění

Pyodermie, vulvitida, vaginální výtok, infekce v místě aplikace, pustuly v místě aplikace, genitální herpes, stafylokoková infekce, uretritida, vaginální kandidóza, vulvovaginitida

Poruchy ledvin a močových cest

Dysurie, nutkání na močení, polakisurie

Poruchy pohlavních orgánů a prsu

Stenóza močové trubice, balanitida, dyspareunie

Poruchy kůže a podkoží

Vyrážka a papulární vyrážka

Maximální závažnost lokálních reakcí je pozorována v prvních týdnech léčby.

Poruchy jater a žlučových cest: V literatuře byly popsány případy hepatotoxicity po perorálním podání vysokých dávek extraktu ze zeleného čaje. Ve studiích léku Veregen ®, mast 10%, nebyly zjištěny žádné nežádoucí účinky na funkci jater. Případy nežádoucích účinků na játra a žlučové cesty nahlaste organizaci, která přijímá stížnosti spotřebitelů.

Interakce

Informace pouze pro zdravotníky.
Jste zdravotnický pracovník?

Studie interakcí masti Veregen ® s jinými léky nebyly provedeny. Neměli byste současně používat jiné externí léky a metody léčby kondylomů, včetně sedacích koupelí, vnějšího použití přípravků obsahujících zinek nebo vitamín E atd. Je třeba se vyhnout požití vysokých dávek extraktu z listů zeleného čaje (včetně jako součásti doplňků stravy).

Nadměrná dávka

Případy předávkování drogami nejsou známy.

V případě náhodného perorálního požití je indikována symptomatická léčba. Neexistuje žádné specifické antidotum.

Zvláštní instrukce

Zabraňte vniknutí léku do očí, nosních dírek, rtů a úst.

Neaplikujte mast na otevřené rány, poškozenou nebo zanícenou pokožku.

Veregen ® se nedoporučuje používat po jakékoli nedávné operaci nebo medikamentózní terapii, dokud se kůže zcela nezhojí.

Není přípustné používat přípravek Veregen ® k léčbě uretrálních, intravaginálních, cervikálních, rektálních nebo intraanálních kondylomů.

ČTĚTE VÍCE
Jak dlouho můžete sedět po konizaci děložního čípku?

Pacienti s genitálními bradavicemi v oblasti vulvy by měli používat mast opatrně, protože léčba v této oblasti často způsobuje závažné kožní reakce.

Vyhněte se náhodné aplikaci masti do pochvy. Pokud se Veregen ® náhodou dostane do pochvy, okamžitě mast smyjte teplou vodou a jemným mýdlem.

Neobřezaní pacienti mužského pohlaví podstupující léčbu kondylomů pod předkožkou by si měli předkožku denně natahovat a mýt, aby se zabránilo fimóze. Při prvních známkách striktury (např. vředy, zatvrdnutí nebo narůstající potíže s natahováním předkožky) by měla být léčba přerušena.

Během léčby se mohou objevit nové kondylomy.

Kondomy by se měly používat až do úplného vyléčení všech kondylomů, protože Veregen ® nepomáhá eliminovat HPV (lidský papilomavirus) a nezabraňuje infekci ostatních.

Lék Veregen ® může snížit ochrannou funkci kondomů a vaginálních bránic. V tomto ohledu je nutné před použitím kondomů a pohlavním stykem omýt mast z ošetřených oblastí. Je třeba zvážit další metody antikoncepce.

Pokud je infikován sexuální partner pacienta, doporučuje se současná léčba partnera, aby se zabránilo opětovné infekci partnera.

Nevystavujte ošetřenou oblast kůže slunečnímu záření nebo UV záření, protože lék nebyl za těchto podmínek studován.

Vyhněte se použití okluzivního obvazu.

Po aplikaci může mast zanechat skvrny na oblečení a lůžkovinách.

Během léčby se často objevují lokální kožní reakce mírné závažnosti, jako je erytém, svědění, podráždění (hlavně pálení), bolest a otok v místě aplikace, které by neměly vést k vysazení léku. Příznaky reakcí by měly ustoupit po prvních týdnech léčby.

Přerušení léčby může být indikováno v případě intenzivních lokálních kožních reakcí, které způsobují nesnesitelný diskomfort, zvyšují závažnost nebo jsou spojeny se zvětšenými lymfatickými uzlinami. Léčba přípravkem Veregen ® může být obnovena po odeznění kožních reakcí.

V případě lokální kožní reakce s výskytem puchýřů by se měl pacient poradit s lékařem, aby vyloučil genitální herpes.

Účinnost a bezpečnost u pacientů užívajících imunosupresiva nebyla studována. Takoví pacienti by neměli Veregen ® používat.

Nebyly provedeny žádné studie, které by zkoumaly účinnost a bezpečnost léčby trvající déle než 16 týdnů nebo při provádění více cyklů léčby.

ČTĚTE VÍCE
Co byste měli říkat při pití kávy se skořicí?

Pacienti se závažným poškozením jater (např. klinicky významným zvýšením jaterních enzymů, zvýšeným bilirubinem, zvýšeným INR) by neměli lék užívat kvůli nedostatečným údajům o bezpečnosti.

Veregen ® obsahuje propylenglykolmonopalmitostearát, který může způsobit podráždění pokožky, a isopropylmyristát, který může způsobit podráždění kůže a alergie.

Klinické studie účinnosti a bezpečnosti léku u dětí nebyly provedeny.

Schopnost ovlivnit rychlost reakce při řízení vozidel nebo práci s jinými mechanismy

Studie účinku léku Veregen ® na schopnost řídit auto a další mechanismy nebyla provedena. Předpokládá se, že účinek léku na tyto procesy chybí nebo je nevýznamný.

Forma vydání

Mast pro vnější použití 10 %.

15 nebo 30 g v hliníkových tubách se šroubovacím uzávěrem z vysokohustotního polyetylenu. Každá tuba spolu s návodem k použití je umístěna v kartonové krabici.

Podmínky dovolené z lékáren

Vydáno na předpis.

Podmínky skladování

Při teplotě ne vyšší než 25 °C.

Uchovávejte mimo dosah dětí.

Datum vypršení platnosti

Po otevření tuby skladujte nejdéle 6 týdnů.

Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti.

Производитель

Právnická osoba, na jejíž jméno bylo osvědčení o registraci vydáno

NORDIC Pharma, s.r.o., Česká republika, K Říbník 475, 252 42 Jesenice

Производитель

C.P.M. ContractPharma GmbH

Frühlingstrasse 7, 83620 Feldkirchen-Westerham, Německo.

Organizace, která přijímá stížnosti spotřebitelů

Helix Pharm Trading LLC

Rusko, 105066, Moskva, sv. Spartakovská 19/2-9

Tel.: +7 (915) 112-41-68, +7 (499) 391-62-89

Datum aktualizace: 30.08.2023

Analogy (synonyma) léku Veregen ®

Pro účinnou látku nebyly nalezeny žádné analogy.