Pracovní pohovor je vyvrcholením náborového procesu. Pohovor se zaměstnavatelem je stresující i pro profesionální a zkušené uchazeče, proto je důležité si předem promyslet, jak se při pohovoru chovat a jak odpovídat na otázky, které personalista během pohovoru klade. Víte, jak úspěšně projít přijímacím pohovorem a na co se připravit?

1. Telefonický rozhovor se zaměstnavatelem

Telefonický rozhovor je vaší první osobní komunikací s budoucím zaměstnavatelem a v této fázi je důležité udělat dobrý dojem. I když sekretářka domluví schůzku, určitě řekne svému přímému nadřízenému nebo osobě, která s vámi bude dělat pohovor, jak rozhovor probíhal.

Co musíte udělat během telefonického rozhovoru před pracovním pohovorem?

Ujasněte si, na jakou pozici jste pozváni, položte potřebné otázky k volné pozici. Pokud pro vás pozice není zpočátku vhodná, zdvořile to nahlaste a odmítněte pohovor s přiměřenými argumenty. Neměli byste ztrácet drahocenný čas (svůj i zaměstnavatele) na neperspektivní schůzky.

Zapište si název společnosti, jméno a příjmení osoby, se kterou jste mluvili, a kontaktní číslo, na které jej můžete kontaktovat v případě nepředvídaných okolností.

Zjistěte, kdo přesně s vámi bude dělat pohovor a jak se jmenuje. Uděláte dobrý dojem, když ho při setkání oslovíte prvním a patronymem.

Zjistěte si přesnou adresu místa pohovoru. Když probíráte čas schůzky, naplánujte si ji tak, aby vás žádná jiná záležitost nerušila. Může se stát, že máte na ten den naplánovaný jeden nebo více pohovorů s jinými zaměstnavateli, pak by měl být rozvrh pohovorů naplánován tak, aby doba mezi po sobě následujícími pohovory byla alespoň 2-3 hodiny. Pamatujte, že vás nečeká minutový rozhovor, ale podrobný rozhovor, během pohovoru se vás budou ptát na vaše pracovní zkušenosti a odborné dovednosti.

Zjistěte si předem informace o tom, jak se chovat při pohovoru. Zjistěte, jak dlouho trvá pracovní pohovor, zda budete muset vyplnit dotazník, absolvovat písemné testy nebo plnit praktické testovací úkoly.

2. Příprava na pohovor

Dohodli jste se tedy na čase schůzky se zaměstnavatelem, nyní je čas začít se připravovat na pohovor. Co je potřeba udělat?

ČTĚTE VÍCE
Jak správně nanášet samoopalovák na ruce?

Nejprve si připravte dokumenty, které mohou být na pohovoru potřeba:

  • pokračovat ve dvou vyhotoveních;
  • cestovní pas;
  • diplom o vzdělání s vložkou;
  • diplomy o dalším vzdělávání, osvědčení o absolvování kurzů, certifikáty atd. (neberte si s sebou doklady, které nesouvisejí s pozicí, o kterou se ucházíte).

Doporučujeme se předem seznámit s informacemi o firmě, do které se chystáte na pohovor. Připojte všechny možné kanály: přejděte do služeb společnosti na internetu, použijte obchodní adresáře, tisk nebo jiné zdroje. Seznamte se s oblastmi činnosti a historií společnosti (rok vzniku, fáze vývoje), prostudujte si názvy divizí, zapamatujte si informace o úspěších společnosti atd. Během rozhovoru se zaměstnavatelem tak budete moci prokázat vážnost svých záměrů. Navíc, i když vás zrovna tato společnost nezaměstná, každopádně si rozšíříte obzory.

Naplánujte si trasu vaší cesty na pohovor, spočítejte si čas, který musíte na cestě strávit, přidejte si další časovou rezervu (30 minut) pro případné dopravní potíže, které vás na silnici mohou potkat. Pokud pochybujete, že ve stanovený den budete schopni rychle a snadno najít tu správnou budovu, můžete nejprve jít na místo pohovoru.

Promyslete si odpovědi na otázky zaměstnavatele během pohovoru, které v té či oné podobě během vašeho rozhovoru určitě padnou:

  • proč jste opustil (rozhodl se odejít) své poslední zaměstnání; kde teď pracuješ?
  • proč chcete pracovat v naší společnosti?
  • Jak mohou být vaše aktivity zaměstnance přínosem pro naši společnost?
  • pojmenujte své největší silné a slabé stránky jako zaměstnance;
  • pojmenujte své největší úspěchy jako specialista; Měl jste ve své profesní činnosti nějaké neúspěchy a jaké to byly?

Buďte připraveni pravdivě odpovídat na otázky pohovoru (během pohovoru nebo po něm se určitě objeví lži). Při odpovědi na otázku: „Proč jste se rozhodli změnit zaměstnání?“ — neměli byste dávat negativní zpětnou vazbu o kolezích a manažerech, omezovat se na neutrální prohlášení: nedostatek příležitostí k profesnímu růstu, nepravidelnost v pobírání peněžní odměny, vzdálenost od domova, nepohodlný pracovní rozvrh atd.

Když mluvíte o možném budoucím zaměstnání v nové společnosti, dejte svému partnerovi najevo, že máte zájem pracovat v této konkrétní společnosti, můžete jí být užiteční jako specialista, ale zároveň musíte mít jasnou představu toho, co společnost dělá, aby se nedostala do problémů. Pokud se v této věci dokážete chovat korektně, vaše šance na přijetí touto společností se několikanásobně zvýší.

ČTĚTE VÍCE
Jaké jsou výhody holení obličeje?

Při odpovídání na otázky o vašich silných a zejména slabých stránkách, o vašich úspěších a neúspěších buďte opatrní. Ukažte dostatečnou sebekritiku vůči vaší osobě, to zvýší vaši autoritu v očích vašeho partnera. Když mluvíte o svých opomenutích, není nutné uvádět vaše největší chyby. Hlavní věc je, že můžete ukázat, že jste sami napravili svou chybu a zachránili společnost před problémy nebo je snížili na minimum.

Buďte připraveni na testy nebo praktické úkoly (psychologické i odborné), o jejichž provedení vás zaměstnavatel může požádat.

Připravte si předem otázky, které byste chtěli zaměstnavateli položit.

Přemýšlejte o oblečení, které si vezmete na schůzku se zaměstnavatelem. Každý zná přísloví: „Váš oblečení vás vítá, mysl vás spatřuje“. Ať je první dojem z vás ten nejpříznivější. Oblečení samozřejmě musí odpovídat pozici, o kterou se ucházíte. Možná, že formální oblek není vhodný pro každou pozici, ale elegantní oblečení v obchodním stylu, čisté vlasy a nehty a naleštěné boty jistě udělají nezbytný pozitivní dojem na vašeho partnera. Ve vašich rukou by neměly být žádné nákupní tašky, nákupní tašky, mastné tašky s potravinami nebo batohy!

3. Absolvování pohovoru

Přišel čas na rozhovor, který vám může změnit život! Na co byste měli pamatovat, když procházíte pohovorem?

Pokuste se dorazit na schůzku o něco dříve, než je plánovaný čas. Je lepší, abyste počkali 10 minut na recepci, než aby na vás zaměstnavatel čekal půl minuty. Přijít pozdě na schůzku, a to i kvůli okolnostem, které nemůžete ovlivnit, na 99 % zničí všechny naděje na získání práce v této společnosti.

Pokud k takové situaci náhle dojde, máte pocit, že nestíháte ve stanovený čas, určitě zavolejte na uvedené kontaktní číslo, omluvte se, vysvětlete důvod svého zpoždění a zjistěte, zda vás zaměstnavatel může vidět o něco později na ve stejný den nebo je-li možnost přeložit schůzku na jiný termín.

Pokud se rozhodnete na pohovor vůbec nejít (rozmysleli jste si práci v této společnosti, máte jiné neodkladné záležitosti atd.), VŽDY zavolejte zaměstnavateli a informujte ho o tom, nejprve se omluvte za zásah do jeho plánů . Ať dobrý dojem z vás, který jste získali během předběžného telefonického rozhovoru, nic nezkazí!

ČTĚTE VÍCE
Jaký sport pomáhá zbavit se celulitidy?

Při vstupu do kanceláře nezapomeňte pozdravit a požádat zaměstnance, se kterým máte pohovor, aby byl informován o vašem příchodu. Pokud budete požádáni, abyste trochu počkali, nebuďte rozhořčení a berte to jako neúctu k sobě. Buďte trpěliví a neztrácejte pocit dobré vůle, se kterým jste na jednání šli.

Předem si vypněte mobil, aby vám nic nemohlo rušit konverzaci.

Při vstupu do kanceláře pozdravte jménem a příjmením zaměstnance, se kterým budete mluvit. Určitě se usměj. Řekněte, že jste velmi potěšeni pozváním na pohovor k této společnosti. Tímto způsobem můžete získat svého partnera předem.

Posaďte se tak, aby váš obličej směřoval k partnerovi. V případě potřeby posuňte židli. Nelehejte si na židli, nepřekřižujte pod ní nohy, nezasunujte je; Nehrajte si nervózně s rukojetí.

Pozorně poslouchejte otázky, které vám kladou, a přitom se dívejte do tváře druhé osoby. Začněte odpovídat, až když pochopíte, na co jste byli tázáni. Pokud otázka není zcela jasná, omluvte se a požádejte o její zopakování. Nepřehánějte to však – v žádném případě byste neměli téměř každou otázku pokládat znovu.

Při odpovídání na otázku se snažte nemluvit déle než 2-3 minuty. Tento čas je dostačující k tomu, abychom obecně pokryli nejdůležitější informace o nejsložitějším problému. Jednoslabičné odpovědi „ano“ a „ne“, tichý hlas vytvoří dojem vašeho nedostatku sebevědomí a neschopnosti vysvětlit svůj názor.

Pokud budete požádáni, abyste mluvili o sobě, neměli byste se pouštět do sáhodlouhých rozhovorů o své autobiografii. Navíc je nepřijatelné odpovědět, že vše je již napsáno v životopise. Řekněte nám o svém vzdělání a pracovních zkušenostech. Tím opět prokážete své profesionální dovednosti a kvality.

Na pohovoru budete mít možnost položit jak ty otázky, které jste si předem připravili, tak ty, které vyvstaly během rozhovoru.

Pokud máte zájem o kariérní příležitost, je důležité umět tuto otázku správně položit. Mějte na paměti, že jste do společnosti zváni na konkrétní pozici, k řešení určitého okruhu problémů. Ne všechny pozice umožňují kariérní postup. Pro zaměstnavatele je navíc obtížné diskutovat o této problematice bez znalosti vašich možností a schopností. Přesto je zcela na místě zeptat se zaměstnavatele, zda firma praktikuje personální rotaci, zda jsou na této pozici dlouhodobě možnosti růstu a určitě se zeptat, co je k tomu potřeba (další vzdělání, kurzy pro pokročilé, praxe , nebo něco jiného) . Zjistěte, jaké programy školení nebo rozvoje zaměstnanců ve společnosti existují. Pak budete vypadat jako vážný a soustředěný člověk. A to je další plus ve váš prospěch.

ČTĚTE VÍCE
Co dělat večer, abyste ráno vypadali dobře?

Otevřený úsměv, trocha dobrého a nevtíravého humoru a pak drobné chybičky určitě prominou. Úsměv neruší obchodní rozhovor, naopak zanechává dojem, že jste zkušený a tedy sebevědomý člověk.

Když se na konci pohovoru loučíte se zaměstnancem, který vedl pohovor, nezapomeňte mu poděkovat za to, že vám dal možnost absolvovat pohovor v této společnosti, bez ohledu na konečnou volbu zaměstnavatele.

Hodně štěstí při pohovoru!