Vaše dcera potkala někoho, s kým se rozhodla spojit svůj osud, a nyní se vdává. Nastal okamžik, kdy je potřeba dát mladému páru svá slova na rozloučenou, říci slova, která si nevěsta a ženich budou pamatovat do konce života.

Rozlučka s vaší dcerou před svatbou

Tato stránka našeho webu představuje texty, které můžete použít k rodičovskému požehnání nevěsty před svatbou, které zazní jak v poezii, tak v próze.

***
Dcero, dnes jsi nevěsta.
Jsi jasný jako ranní svítání.
Tady je tvé místo na slunci,
A na světě není šťastnějšího člověka.

Žij a naslouchej svému srdci,
Být ženou v domácnosti, matkou, manželkou.
Buď nejlepší manželkou na světě,
Buďte milovaní, milovaní, drahí.

Prosím tě, abys byl šťastný
A nechejte doma znít dětský smích.
Vašemu páru – radostnému, krásnému –
Život slibuje štěstí i úspěch.

***
Podepsat na podatelně není problém;
Je snadné milovat, když je v tom romantika.
Jaký závoj si vzít – ne, není to dilema,
Pokud jste zamilovaní a vypadáte široce.
Je to těžší, když jsou v domě hádky
A tíží mě tíha každodenních problémů.
V lásce, někdy jsou dopravní zácpy,
Ale ať je to jen ku prospěchu!
Milovaná dcero, ty jsi nevěsta!
Od vaší matky k vaší prababičce je vaše cesta.
Ale zůstaň jemný, zajímavý,
Buďte krásná a sladká pro svého manžela.
Milý zetě, přejeme ti sílu
A vždy vytrvalost a odvahu.
Kéž Bůh zachová lásku a krásné manželství,
Žádné hádky! A ke štěstí, ke světu – ano!

Požehnání matky nevěsty před matričním úřadem

Požehnání dcery ke svatbě je slavnostní obřad, který se v Rusku konal i během dohazování. V dnešní době se požehnání uděluje před nástupem novomanželů na matriku.

Podle tradice nevěsta a ženich klečí před dívčinými rodiči a stojí na ručníku. Matka nevěsty musí pár třikrát překřížit ikonou, pak ženich a nevěsta ikonu políbí a udělají znamení kříže. Je vhodné, aby v tuto chvíli v místnosti nebyly žádné další osoby.

K tomu si většinou vezmou ikonu Matky Boží nebo Ježíše Krista. Není zvykem dotýkat se obrazu holýma rukama, proto si na to připravte ručník. Pokud plánujete svatbu, měli byste si tento obrázek vzít s sebou do kostela. Ikona bude následně uchována v mladé rodině.

ČTĚTE VÍCE
Jak vyčistit stříbro pomocí fólie a jedlé sody?

Co říci při požehnání své dceři před svatbou?

Matka nevěsty neříká jen vřelá slova – obrací se k Bohu, aby dal štěstí mladým. Toto požehnání bude pro novomanžele slovem na rozloučenou, ochranou před zlými slovy a modlitbou za jejich blaho.

***
Dnes jsem ti dal závoj,
Nemohli jste najít krásnější nevěstu.
Přijmi mé požehnání, dcero,
Ať vás andělé chrání na vaší cestě.

Přeji ti, abys byla jako matka
Šťastný ženský život navždy,
Abychom s manželem žili v míru a harmonii
A nesli lásku po celá léta.

***
Toto je mé požehnání nevěstě a ženichovi za jejich manželství. Žijte v harmonii, lásce a míru. Buďte šťastní ze svých úspěchů a úspěchů jiných lidí, pochopte a přijměte svou spřízněnou duši takovou, jaká je. Přeji vám, abyste se milovali a byli velkorysí s laskavostí. Buďte jedno a přijímejte všechny Boží dary s otevřeným srdcem a vděčností.

***
Milovaná dcero! Potkali jste svou spřízněnou duši a společně jste udělali správné rozhodnutí – spojit dva osudy v jeden. Šťastný svatební den vám! Všechno nejlepší k narozeninám nové rodině! Kéž nebe žehná tomuto manželství a poskytne mu ochranu. Buďte šťastní a nezapomínejte na své blízké. Můj otec a já jsme tu vždy a jsme připraveni vás podpořit v jakékoli situaci!

Slova na rozloučenou vaší dceři v den svatby by se samozřejmě měla lišit od obvyklých gratulací. Můžete mluvit o tom, jak jste vychovali svou dceru, uvést příklady ze svého života a dát pokyny mladým lidem.

A přesto by poučení dceři před svatbou nemělo zabrat mnoho času. Není třeba říkat mnoho slov, protože v tento den bude řečeno mnohem více. Je důležité říci, co je skutečně smysluplné a důležité.

***
Má drahá dcero! Pamatujte: “V životě je mnoho těch, kteří hledají, ale jen málo těch, kteří nalézají!” Dnes jste našli své štěstí. Nyní je důležité ji zachovat. Vy a (jméno ženicha) jste nejšťastnější na světě. Jste vyvolení, kteří se našli. Nechte tedy rodinný krb, který jste dnes zapálili, vždy hořet tím jasným, neuhasitelným plamenem. Ať je váš domov pohárem plným lásky, porozumění, prosperity a oddanosti. K tomu musíte být, dcero, věrnou přítelkyní svého manžela a vy (jméno ženicha) musíte být živitelkou a ochránkyní své rodiny. A ať vám vše vyjde.

ČTĚTE VÍCE
Kdy byste neměli jíst banány?

***
Dcero, nastal čas, aby sis vybudovala nezávislý život. Roky utekly, vy jste dospěli a vdáváte se. Ať je tedy vaše rodina silná, váš domov bohatý a štědrý a váš život prosperující. Buď šťastná, dcero, podporuj manžela, starej se o svůj rodinný krb. A ty, synu, se staň skutečnou hlavou rodiny, aby tvoje děti byly na své rodiče hrdé. Štěstí, prosperita a teplo pro vás! Postarej se o svou lásku!

Jak se rozloučit s dcerou v její svatební den?

Tato řeč má pro ni a vašeho budoucího zetě zvláštní význam a je třeba se na takovou řeč náležitě připravit. Nenechávejte to tedy na poslední chvíli. Abyste se necítili zmateně a trapně, promyslete si předem, co řeknete, až budete své dceři v den svatby dávat požehnání.

***
Drahá dcero, naše drahé děti! Žehnáme vám za vytvoření vaší rodiny. Ať se jí daří a je šťastná. Ať vás harmonie a láska vždy provází na cestě životem, a v dobách neštěstí si přejeme, abyste se stali jeden druhému oporou a oporou. Rada a láska k vám!

***
Dnes je ten nejkrásnější den, protože má vaše rodina narozeniny. A my, rodiče, se radujeme z vašeho štěstí a jsme hrdí, že jste učinili nezbytné a důležité rozhodnutí. Pamatujte si tento okamžik, děti, protože nyní neexistuje žádné „já“, ale existuje „my“. Ty, dcero, budeš strážkyní rodinného krbu. A ty, synu, se potřebuješ stát pro svou ženu oporou, milovat ji a starat se o ni. Přeji vám štěstí, štěstí a prosperitu!

***
Vážení novomanželé! Brzy se stanete jednou rodinou. Važ si své lásky po celý život. Pomůže vám překonat všechny obtíže a překážky, které se vám postaví do cesty. Vzájemně si vážit a podporovat se! Rada a láska k vám!

Zvláště významná a čestná je role rodičů nevěsty na svatbě. A pro novomanžele je samozřejmě důležitá přítomnost blízkých lidí na této oslavě, jejich účast a podpora. A matčino požehnání na svatbu bude v budoucnu sloužit jako záruka dobrých vztahů v mladé rodině vaší dcery.

V den svatby je obzvláště důležité vrátit se k tradicím svých domorodců. Ukrajinský svatební obřad je nesmírně bohatý na různé rituály, písně a blahopřání, které jsou pro každý region originální a zvláštní. Již jsme mluvili o tradici dohazování, výkupného, ​​zapalování rodinného krbu a nyní vás zveme, abyste věnovali pozornost dalšímu dojemnému rituálu – požehnání mladých .

ČTĚTE VÍCE
Jak si vyčistit paty mýdlem na prádlo?

Požehnání rodičů na svatbě: nejdůležitější věci o starověkém rituálu

Od nepaměti bylo rodičovské požehnání na svatbě považováno za jeden z nejdůležitějších okamžiků slavnostního obřadu. Ostatně dříve se mladí lidé nemohli vzít v kostele, aniž by dostali tento symbolický, ale pro obě rodiny nesmírně důležitý souhlas.

Navzdory skutečnosti, že tradiční ukrajinskou svatbu se všemi jejími zajímavými a specifickými tradicemi můžeme vídat stále méně často, novomanželé na Ukrajině si váží souhlasu rodičů se sňatkem a poté, co se mezi sebou rozhodli, stále uplatňují tradici požehnání novomanželům před svatbou v důležitý den!

Jak žádat o požehnání od rodičů: historie a moderna

Před získáním souhlasu rodičů k uzavření manželství musí novomanželé požádat rodiče o požehnání. Tradice se v různých regionech Ukrajiny liší. Zajímavé ale je, že obřad se v podstatě všude koná dvakrát: před svatbou a po ní, když novomanželé opouštějí kostel nebo se vracejí domů (tak tomu bylo v dávných dobách).

Během požehnání novomanželů před svatbou rodiče často sedí, zatímco k nim ženich a nevěsta přistupují, aby se uklonili a políbili jim ruce. Docela oblíbená je také tradice, kdy rodiče stojí a novomanželé se každému z nich na podlaze klaní.

Někteří moderní milenci zcela opomíjejí tradici žádat o požehnání k sňatku přímo ve svatební den, když si i při moderním dohazování zajistili souhlas svých příbuzných. Po svatbě se rodiče setkávají s novomanželi v kostele nebo v restauraci u bochníku chleba. Ukrajinci, kteří ctí tradice své rodiny nebo regionu, však často dodržují klasické rituální kroky.

Po svatbě požehnání novomanželům rodiče už zažívají jiný scénář. Dříve se novomanželé vraceli domů z kostela, kde se s nimi setkali rodiče. Většinou na Ukrajině, když se novomanželé setkali, drželi rodiče v rukou chléb (bochník) a sůl. V některých oblastech Podolí, Polesí a Karpat se však med používal. Tradičně se novomanželé museli třikrát poklonit svým rodičům na znamení úcty.

Požehnání rodičů na svatbě: jak by se všechno mělo stát

Na obřad je nutné se předem připravit. Obvykle dnes používají ikony Krista Spasitele a Matky Boží, pokryté speciálními tradičními ručníky. Novomanželé většinou pokleknou a otec a matka nevěsty je třikrát překříží ikonami.

ČTĚTE VÍCE
Jak probíhá fashion week?

Velmi důležitou součástí svátosti jsou přání, kterými významní lidé pro novomanžele doprovázejí starodávný obřad. Ale o tom, co bychom měli říci mladým lidem, si povíme o něco později.

Po svatbě dávají rodiče ženichovi své požehnání. Nejčastěji, jak jsme již zmínili, pomocí bochníku. Mladí lidé utrhnou kousek chleba, symbolický pro blaho nově vzniklé rodiny, a v doprovodu rodičů jdou ke svému stolu.

Rysy požehnání mladých v různých oblastech Ukrajiny

Shromáždili jsme pro vás několik zajímavých faktů, které vám pomohou lépe porozumět rysům obřadu požehnání novomanželům na Ukrajině. Pojďme si říci něco málo o tradicích regionů.

  • požehnání v regionu Ternopil a některých dalších regionech předcházel zajímavý obřad požehnání pro sňatek nevěsty, úzce související s ukrajinskou tradicí stříhání dlouhých dívčích copánků. Do středu domu umístí mladá rodina sud, přikryje ho pláštěm a položí na něj nevěstu. Požehnání náčelníka v domě nevěsty zahrnuje rozpletení copu. Cop rozplétá muž, nejčastěji – podle tradice – svobodný bratr nevěsty. Když jsou vlasy dole, dají se mládenci do práce: učesou nevěstu vlasy a namažou je olejem a medem. Je velmi zajímavé, že do vlasů se zavazují mince darované novomanželům a kůrka chleba. Všechny předměty jsou vetkány do vlasů a to hraje symbolickou roli přání – bohatství, prosperita atd. Po obřadu se vlasy zapletou do copu, čímž naposledy vznikne ryze dívčí svatební účes.

  • také v Ternopilské a Lvovské oblasti Je zvykem klanět se nejen rodičům, ale i dalším blízkým příbuzným – prarodičům, kmotrům, bratrům a sestrám. Mladík se také klaní sousedům a příbuzným, kteří se na tradiční oslavu přišli podívat. Později spolu se svou milovanou – jejím rodičům.
  • v oblasti Hutsul Obřad je spojen s rituálem odpuštění, protože mladí lidé nejen prosí o požehnání svých rodičů, ale také je prosí o odpuštění za všechno, co udělali špatně.

Požehnání mladých: text

Tradice, při které otec a matka žehnají novomanželům, neobsahuje striktní požadavky na text. Jedním slovem, text požehnání novomanželů může být libovolný, jistý je pouze jeho obecný styl – přání a blahopřání.

Připravili jsme pro vás slova požehnání od rodičů na svatbě, kterou můžete použít, pokud chcete.

  • Naše drahé děti! V tento významný a osudný den přijměte naše rodičovské požehnání, které dáváme z celého srdce! Kéž vaše rodina obdrží Boží požehnání a neocenitelné dary – štěstí a zdraví! Postavte svůj manželský život na vzájemném porozumění a respektu a bude pro nás opravdovým štěstím vidět váš souhlas a lásku!
  • Milé děti! Podporujeme vaše rozhodnutí a žehnáme vám pro šťastný manželský život! Buďte si navzájem oporou a příkladem pro své budoucí děti! Respektujte jeden druhého a pamatujte na zodpovědnost, kterou na vás toto důležité rozhodnutí ukládá. Žijte v harmonii a kéž vás Pán ochraňuje!
  • Milé děti! Vy žádáte o rodičovské požehnání a my prosíme o Boží milosrdenství pro vás! Z celého srdce souhlasíme s vaším manželstvím a přejeme vám, abyste vybudovali čestnou, slušnou, šťastnou a silnou rodinu! Respektujte se navzájem, milujte se a vždy pamatujte na sliby, které jste si dnes dali! Přijměte naše požehnání a ať Pán žehná!
ČTĚTE VÍCE
Jak správně používat korektor na obočí?

Ať se zajímavé, krásné a smysluplné tradice stanou ozdobou vaší dovolené!