invalidního vojáka válka neplatná
surový voják rozklad a) nováček, odsávačka mléka; b) rekrutovat; nepropuštěný voják
Vojákova medaile – Amer. válečná medaile vojáka
jít /narukovat/ pro vojáka — rozklad dobrovolník na vojenskou službu

– voják, vojenský
voják z povolání – profesionální vojenský důstojník, kariérní důstojník
sublimovat bojovník (o vojevůdci)

jako voják – jako válečník, jako voják
George Washington byl skvělý voják – George Washington byl skvělý vojenský vůdce
náš plukovník je starý voják – náš plukovník je starý válečník

– voják (hračka)
hrát si na cínové vojáčky – hrát na cínové vojáčky
sublimovat bojovník, zápasník
vojáci ve věci míru – mírových bojovníků

sl. uzený sleď
pl. ent. vojáků (u mravenců, termitů)
– krab; rakovina, esp. Rak poustevník
sl. lenoch, lenoch
amer. sl. mafiánský soukromý; akční film

přijít starý voják přes koho — a) otřít o někoho brýle; b) někomu přikazovat, někoho učit. jako zkušený člověk
voják štěstěny – a) najatý voják, landsknecht; najatý válečník; b) dobrodruh
vojákův vítr – mor. slang slušný vítr, příznivý vítr

sloveso ↓

– sloužit v armádě; být ve vojenské službě
– řádně provádět servis
sl. vyhýbat se práci; vytvořit zdání aktivity

vojákovi v práci – nedbalý na svou práci
válečný slang čisté vybavení

Moje příklady

Kolokace

voják na vojenské dovolené – voják na dovolené
voják ve své tmavě modré uniformě – voják ve své elegantní modré uniformě
ostřílený voják ostřílený bojovník
uznat se za neohroženého vojáka – ukázat se jako statečný voják
Neznámý voják – neznámý voják
voják jde AWOL – voják jde AWOL
poradit vojákovi napsat domů — poradte opraváři, aby napsal domů
ženijní voják – ženista
kombajn typu voják — vzpřímený stroj na sklizeň cukrové třtiny
voják integrovaný implantát — implantát vložený do těla vojenského personálu
hlášení jednotlivých vojáků — soukromá záležitost
hlášení jednotlivého vojáka — osobní spis soukromého vojáka

ČTĚTE VÍCE
Proč dělala Jolie ekologicky?

Příklady s překladem

Je postaven jako voják.

Je dobře vycvičený na vojáka.

Voják se choval jako skutečný hrdina.

Tento voják se choval jako skutečný hrdina.

Voják měl víkendovou propustku.

Voják dostal volno na víkend.

Konečně se cítil jako skutečný voják.

Konečně se cítil jako skutečný voják.

Zraněný voják zasténal bolestí.

Zraněný voják zasténal bolestí.

George Washington byl skvělý voják

George Washington byl skvělý vojenský vůdce

Ten voják opravdu postrádal „pevné látky“.

Ten voják opravdu postrádal sílu charakteru.

Byl to voják a státník.

Byl to voják a politik.

Zraněný voják prosil o milost.

Zraněný voják prosil o život.

V bojích byl zraněn britský voják.

Během bitvy byl zraněn anglický voják.

Voják byl v mládí sťat.

Tento voják byl zabit v nejlepších letech.

Voják byl roztrpčen válkou.

Voják byl roztrpčen válkou.

Opuštěný voják se vyhnul svým povinnostem.

Neopatrný voják se vyhnul svým povinnostem.

Voják byl okřídlený zbloudilou kulkou.

Voják byl zraněn zbloudilou kulkou.

Generál připnul medaili na vojáka.

Generál připnul medaili vojákovi na hruď.

Neposlušný voják dostal povinnost očisty.

Voják, který projevil neposlušnost, dostal příkaz k čištění.

Voják byl oceněn posmrtnou medailí za chrabrost.

Tento voják byl posmrtně vyznamenán Medailí za statečnost.

Je to dobrý voják, ale ve skutečnosti to není důstojnický materiál.

Je to dobrý voják, ale obecně se na důstojníka nehodí.

Voják mu vrazil pušku do žeber.

Voják ho šťouchl puškou do žeber.

Voják zasalutoval na znamení úcty.

Voják zasalutoval na znamení úcty.

Upsal se jako voják americké armády.

Narukoval do americké armády.

Voják neuposlechl rozkazy generála.

Voják neuposlechl rozkazy generála.

Nohu vojáka poranil granát.

Nohu vojáka roztrhl granát.

Voják omylem vystřelil ze zbraně.

Jeden voják omylem vystřelil ze zbraně.

Voják vhodil do bunkru granát.

Voják hodil do zemljanky granát.

Úkolem vojáka je bránit svou zemi.

Povinností vojáka je bránit svou zemi.

Každý voják je dodáván se dvěma páry bot.

Každý voják dostane dva páry bot.

Muž se začal rozechvěle ptát vojáka.

ČTĚTE VÍCE
Jak zachránit palačinky?

Muž se začal vojáka třesoucím hlasem vyptávat.

Po jeho smrti byl voják citován za statečnost.

Voják byl posmrtně vyznamenán za svou statečnost.

Voják se choval jako voják, ne jako lidská bytost.

Tento voják se choval jako voják, ne jako muž.

23 dalších příkladů kolabuje

Příklady čekající na překlad

Mnoho vojáků bylo v boji zraněno.

Voják stál, aniž by pohnul svalem.

. kde je nejbližší latrína, vojáku.

Chcete-li přidat možnost překladu, klikněte na ikonu ☰ naproti příkladu.

Frázová slovesa

voják na – nevzdávej se, neustupuj, zůstaň na svém místě, nevzdávej se své pozice

Možné příbuzné

soldi – soldo
soldierlike – odvážný, vojenský, válečný, vojákovi podobný, vojenský
voják – vojenský, bojovný, odvážný, statečný, rozhodný, s vojenským zaměřením
vojenství – vojenské umění
soldier – vojáci, vojenský, vojenský
vojenství – vojenská služba, vyhýbání se povinnosti, předstírání nemoci

Slovní tvary

sloveso
Já/ty/my/oni: voják
on/ona/to: vojáci
ing f. (příčestí přítomné): vojínství
2. f. (minulý čas): vojín
3. f. (minulé příčestí): vojín

Nejreálnější varianta je poslat od 4 do 7 tisíc vojáci do regionu, říkají novináři.

Nejreálnější variantou je poslat na kraj 4 až 7 tisíc. vojenský, píší novináři kanálu.

K intelektuálům s jejich nesouhlasem s válčením se přidali i byrokraté, kteří neměli čas na nekulturní vojáci.

K intelektuálům se s jejich nesouhlasem s válkou přidali i byrokraté, kteří neměli čas na nekulturní vojenského personálu.

Většina demobilizovaných vojáci byly poslány do obnovy největších průmyslových podniků a také do zemědělství.

Většina demobilizovaných vojenského personálu směřovala k obnově největších průmyslových zařízení a také k zemědělství.

Starostové a hejtmani měst jsou často v důchodu vojáci.
Starostové a hejtmani měst jsou obvykle v důchodu armáda.

V lidu začaly nepokoje, činy povstaleckého generála neschvalovali ani mnozí vojáci.

Mezi lidmi začaly nepokoje, dokonce i mnozí neschvalovali činy vzpurného generála armáda.
Ze zákona jsou tato ocenění určena pouze pro vojáci a ženy.
Ze zákona jsou tato ocenění určena pouze pro vojenského personálu a ženy.

Přesto policisté, četníci popř vojáci jsou muži jako všichni ostatní; někteří se mohou dopustit excesů.

Nutno podotknout, že policisté, četníci popř armáda jsou lidé jako všichni ostatní a někteří se mohou dopustit porušení.

ČTĚTE VÍCE
Co znamená Stone Island?

Tam bylo 39 vojáci, včetně generálmajora a 26 důstojníků na palubě — všichni byli zabiti.

Na palubě jich bylo 39 vojenského personálu, včetně generálmajora a 26 důstojníků, všichni zemřeli.

Je nutné zavést globální systém zvukové a světelné prevence obyvatelstva a vojáci o hrozivé hrozbě.

Měl by být instalován globální systém zvukového a světelného varování obyvatelstva a vojenského personálu o blížící se hrozbě.

Oženil se s nimi vojáci, 5000 dolarů za kus.
Oženit se s nimi vojenský, 5000 XNUMX $ každý.
a čisté, jako všechny vojáci.
I. úhledný, jako každý jiný armáda.

Psychopreventivní opatření v závislosti na dominujícím rizikovém faktoru disadaptace vojáci jsou nabízeny.

Psychoprofylaktická opatření jsou navrhována v závislosti na dominantním rizikovém faktoru maladaptace vojenského personálu.

A elegantní, jako každý vojáci.
A elegantní, jako všichni ostatní armáda.

Jedná se o dlouhodobou práci velké skupiny autorů, mezi nimiž jsou známí novináři, tiskaři, muzejníci, vojáci.

Jedná se o dlouhodobou práci velké skupiny autorů, mezi něž patří slavní novináři, tiskaři, muzejníci, armáda.

Potřebuje podporu vojáci a ženy, které věří všem těm hrozbám, které vymysleli intelektuálové v think-tancích a redakcích.

Potřebuje podporu vojenskýkteří věří všem těmto hrozbám vymyšleným intelektuály v think-tancích a redakcích.

I když to nejsou konkrétně vojenské medaile, mnoho vojáci dostal je.
I když to nejsou vojenské medaile, mnoho armáda byli také oceněni.
Do současné doby zabili 212 našich vojáci.
Tito agenti už zabili 212 našich vojenského personálu.
Dynastie zmizely – generace vojáci, učitelé, vědci.
Dynastie a generace zmizely vojenský, učitelé, vědci.

Speciální týmy lesníků a vojáci jsou zapojeny do pasivního monitoringu (hledání uhynulých zvířat).

Provádět pasivní dohled (hledání uhynulých zvířat), týmy lesních specialistů a vojenský.

Možná nevhodný obsah

Příklady jsou určeny pouze k tomu, aby vám pomohly přeložit hledaná slova a fráze v různých kontextech. Nevybíráme ani nepodporujeme příklady a mohou obsahovat nevhodná slova nebo nápady. Dejte nám prosím vědět o příkladech, které je podle vašeho názoru třeba opravit nebo odstranit. Hrubé nebo mluvené překlady jsou obvykle označeny červenou nebo oranžovou barvou.

Zaregistrujte se a uvidíte další příklady. Tento jenom и zdarma
Pro tuto hodnotu nebylo nic nalezeno.
Navrhněte příklad
Další příklady Navrhněte příklad

ČTĚTE VÍCE
Kdo vyrábí Sulsena?

Novinka: Reverso pro Windows

Přeložte text z libovolné aplikace jedním kliknutím.

Stáhněte si zdarma
Překlad hlas, funkce offline, synonyma, konjugace, vzdělávací игры

Výsledky: 973. Přesné shody: 973. Doba trvání: 112 ms

Pomáháme milionům lidí a podniků efektivněji komunikovat ve všech jazycích.