Každý z nás se s tímto fenoménem setkal. Každý zná jiskry a praskání ve vlasech při svlékání syntetického oblečení nebo nepříjemné elektrické výboje při dotyku kovových předmětů, jiné osoby nebo zvířat. To se děje v důsledku statické elektřiny – výboje elektrostatického náboje, který se hromadí pod vlivem mnoha faktorů na povrchu různých předmětů, včetně lidského těla.

Důvody akumulace nábojů jsou nestabilní atomové vazby, vedoucí ke ztrátě elektronů a akumulaci elektrického kladného náboje. To může být vyvoláno různým zářením (rentgenové, ultrafialové, záření), některými technologickými a fyzikálními procesy, mezi které dlaň patří tření. Statický náboj vzniká například při tření kapalin o stěny potrubí, syntetické oděvy, karoserie automobilu o vzduch nebo pohyblivé části technologického zařízení, což způsobuje vznik statického elektrického potenciálu, který může dosahovat:

  • na lidském těle do 6 kV;
  • na skříni vozu do 10 kV;
  • na hnacím řemenu řemenového pohonu – 25 kV.

Pokusme se zjistit, jak nebezpečné jsou takové hodnoty statického napětí a jak se s nimi vypořádat.

Škodlivé účinky elektrostatického napětí

Množství elektrického proudu, ke kterému dochází při elektrostatickém výboji, neohrožuje lidský život. Omezená výbojovou silou dosahuje zlomků miliampérů a způsobuje pouze krátkodobý pocit bolesti, avšak dlouhodobé vystavení elektrostatice s sebou nese problémy centrálního nervového systému a duševní poruchy. Navíc se v důsledku reflexních reakcí člověka v pracovních podmínkách zvyšuje riziko úrazu.

Drahá zařízení, zejména citlivá elektronika, jsou pro statické napětí důležitější. Nahromadění statického potenciálu může poškodit polovodičová zařízení a vést k poškození mikroelektronických prvků, a to i při výrobě zařízení. Ale hlavní nebezpečí statiky v průmyslových podmínkách (pro průmysl s nebezpečím výbuchu a požáru) spočívá v tom, že případné výboje mají za následek jiskry, jejichž energie je dostatečná k zapálení nečistot přítomných ve vzduchu.

Není možné se zbavit výskytu elektrostatického napětí jako fyzikálního jevu, ale je možné jeho vliv výrazně omezit nebo zcela neutralizovat. V domácích podmínkách je účinným opatřením zvlhčování vzduchu, již při relativní vlhkosti 85 % k akumulaci elektrostatického náboje prakticky nedochází. Mezi další opatření patří:

  • preference ve prospěch přirozeného oblečení (bavlna, len) a odmítnutí syntetiky;
  • použití antistatické podlahové krytiny;
  • použití antistatických látek.
ČTĚTE VÍCE
Jak silná by měla být kůže na peněženku?

Hlavním opatřením ochrany před statickým napětím v průmyslovém prostředí je ochranné uzemnění jakéhokoli zařízení a předmětů, které mohou akumulovat elektrický náboj. Díky spolehlivému připojení k zemní smyčce proudí náboje do země, čímž se eliminuje možnost jejich akumulace. Při organizaci pracovišť spojených s montáží a seřízením vysoce citlivé elektroniky se uzemňuje stůl, vodivá podlahová krytina a sedák židle, samotný operátor je oblečen do vodivého oděvu a obuvi, v některých případech se používá uzemnění nářadí a uzemňovací náramky.

Uzemnění se zpravidla vyrovnává s problémy uvolnění statického napětí, ale ke snížení jeho dopadu se používá následující:

  • udržování relativní vlhkosti vzduchu na úrovni ne nižší než 65-70%;
  • snížení měrného odporu povrchů, které akumulují náboje;
  • ionizace vzduchu pomocí neutralizátorů (vysokonapěťové, indukční).

Použití sady ochranných opatření umožňuje zcela odstranit statické napětí.

Stále máte otázky?

Vyplňte níže uvedený formulář zpětné vazby, naši specialisté vás budou kontaktovat, konzultovat, sdělí vám možné způsoby řešení vašeho problému.